Privacybeleid Sophistès
Als jij een cursus bestelt, hebben wij je gegevens nodig om ervoor te zorgen dat wij je goed van dienst kunnen zijn. Uiteraard gaan wij altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Wij dragen er zorg voor en bewaren ze veilig.
 
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres, postcode en e-mailadres. Ook gegevens zoals je IP-adres, bestelgeschiedenis en surfgedrag vallen hieronder.
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Sophistès, gevestigd op Boogschutter 158 Amstelveen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.
 
Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sophistès verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met onze organisatie, zoals onze klanten en zakelijke contactpersonen.
 
Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?
Als jij een cursus bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw samenvatting te bezorgen en om je te informeren over de praktische zaken van de cursus. Verder bewaren wij je bestelgeschiedenis en het evaluatieformulier dat jij na het volgen van een cursus (anoniem) hebt ingevuld. Hiervoor verzamelen wij je naam, adres en postcode,  e-mailadres, telefoonnummer, universiteit en opleiding. Op grond van de wet moeten wij deze gegevens 7 jaar lang bewaren. Na afloop van deze periode worden deze verwijderd.
 
Waar slaan wij jouw gegevens op?
Jouw gegevens worden door ons opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Er is een mogelijkheid dat bepaalde gegevens, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten dit buiten de EER valt, het zou kunnen dat een van onze externe dienstverleners daarbuiten gevestigd is. Als hier sprake van is, zorgen wij ervoor dat dit op een veilige en rechtmatige manier gebeurt.
 
Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
De datacenters waar jouw data worden opgeslagen zijn ISO 27001 gecertificeerd wat inhoudt dat er adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen genomen worden om jou data veilig te stellen. Verder zijn onze interne systemen zo ingericht dat niet elke medewerker bij jou data kan komen.
 
Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?
Recht op informatie
Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.
 
Recht op inzage
Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen door een mail te sturen naar contact@sophistes.nl. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.
 
Recht op correctie
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je 24/7 doen in je account.
 
Recht om bezwaar te maken
Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kun je ons vragen om jouw gegevens niet langer te gebruiken voor gepersonaliseerde e-mails. Dit kun je doen door je af te melden via de link onderaan de e-mail. Verder kun je er voor kiezen dat we de gegevens over je surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten. Dit kun je doen door een mail te sturen naar contact@sophistes.nl. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.
 
Recht op dataportabiliteit
Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis. Wij bieden jou de mogelijkheid om deze gegevens in een machine-leesbaar formaat te verkrijgen door een mail te sturen naar contact@sophistes.nl. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.
 
Recht op beperking
Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je een mail sturen naar contact@sophistes.nl. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.
 
Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten bewaren. Dit kun je doen door een mail te sturen naar contact@sophistes.nl. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.
 
Recht om een klacht in te dienen
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met contact@sophistes.nl. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
Winkelwagen